Träning & Optimal Näring

Vill du öka din styrka och energi? Få förbättrad syresättning och prestationsförmåga?
Optimal näring – Nyckel till bästa prestation och återhämtning

Vetenskapliga studier har visat att många idrottsutövare lider av näringsbrist. Grundorsaken till detta är:

  • Brist på tillräckligt intag av vitaminer och mineraler i den dagliga kosten (t ex inte tillräckligt med frukt, grönsaker och fullkornsprodukter)
  • En idrottsman förbrukar betydligt mer än genomsnittet av vitaminer, mineraler och antioxidanter

Närings och vätskebrist kan leda till ökad trötthet, ökad skaderisk, lägre prestation och energi, behov av längre tid för återhämtning efter träning/tävling, sämre immunförsvar.

Ett högkvalitativt näringstillskott ska fokusera på att fylla luckorna på individuell basis på ett effektivt sätt. Det är därför inte bara viktigt Vad du äter, utan framförallt Hur Mycket av det som absorberas i din kropp.

Är dina celler i form och producerar maximalt med energi, är även du i form och full av energi! Balanserad kost + Målinriktat näringstillskott = Optimal näring

För mer energi, bättre prestation, koncentration och välmående behöver din kropp:

  • Optimal försörjning av närings- och vitalämnen
  • Tillräckligt med syremängd
  • Effektiv reglering av syra- basbalansen och utrensning av slaggprodukter
  • Maximalt skydd mot aggressiva fria radikaler

Cellenergiprodukterna ger snabbare och effektivare upptag av näringsämnen jämfört med traditionella kosttillskott. Har patent på hela produkten, kvalitet kontrolleras och genomgår dopinganalyser varje år. Sport och Optimal näringsförsörjning.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *